Witamy na oficjalnej stronie Danflor Team

Celem naszego stowarzyszenia jest udzielanie wsparcia członkom Stowarzyszenia osiągającym obiecujące wyniki w biegach, a ponadto:

 

- rozpowszechnianie Powiatu Grodziskiego w całej Polsce, 

- działalność wspomagająca rozwój i integrację lokalnej społeczności osób czynnie uprawiających biegi,

- kultywowanie, upowszechnianie i rozwijanie aktywności ruchowej, a w szczególności biegów.