Witamy na oficjalnej stronie Danflor TeamStowarzyszenie DANFLOR Team realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

- pozyskiwanie środków finansowych od naszych sponsorów i przeznaczanie ich tylko i wyłącznie na zawodników grupy profesjonalnej,

- zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym,

- współpracę z organami administracji publicznej, w szczególności Radą i Burmistrzem Miasta Grodzisk Wielkopolski,

- współpracę z innymi instytucjami i podmiotami, w tym przedsiębiorcami,

- działalność informacyjną,

- organizowanie imprez integracyjnych i promocyjnych oraz akcji i konkursów,

- finansowanie startów członków Stowarzyszenia w biegach i zawodach,

- finansowanie zakupu odzieży sportowej dla członków Stowarzyszenia,

- finansowanie badań wydolnościowych i zabiegów fizjoterapeutycznych dla członków Stowarzyszenia,

- finansowanie zakupu karnetów wstępu na basen i siłownię dla członków Stowarzyszenia,

- prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.